REKOMENDACJE /

Letnia Szkoła MCK

W poniedziałek, 9 lipca, rozpoczęła się w Krakowie czwarta już edycja programu Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in Visegrad Countries - szkolenie dla kadr instytucji zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego w krajach V4. Tym razem jego tematem jest krajobraz kulturowy. Uczestnicy kursu omawiają tę problematykę na przykładzie grupy cmentarzy z czasów I wojny światowej z okolic Gorlic, a także węgierskiego regionu Tokaj i parku Hortobágy – Puszta.

REKLAMA GOOGLE
Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in Visegrad Countries
/Szkolenie dla kadr instytucji zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego w krajach V4/
9-16 lipca 2012
Międzynarodowe centrum kultury Kraków, Rynek Główny 25, www.mck.krakow.pl


Obecnie zakończyła się część warsztatowa szkolenia prowadzonego w Krakowie. Uczestnicy wyruszyli w objazd m.in. do puszty (http://www.budapeszt.infinity.waw.pl/parkinar/hortobagy.html) aby na miejscu przyjrzeć się jak zarządzane są tak niezwykłe krajobrazy kulturowe. W przyszłym roku do MCK zaprasza na kolejną edycje Szkoły Letniej - w bezpłatnym programie, finansowanym z funduszy wyszegradzkich,

Program, obejmujący szkolenie 20 osób, po kilku reprezentantów z każdego kraju V4, odbywa się pod patronatem Ministrów Kultury Państw Grupy Wyszegradzkiej. Realizowany jest w formie wykładów, seminariów i objazdów studyjnych.

Międzynarodowe Centrum Kultury jest koordynatorem współpracy Państw Grupy Wyszehradzkiej na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i realizatorem programów edukacyjnych poświęconych ochronie i zarządzaniu miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w krajach V4.

Celem programu jest zapoznanie uczestników zarówno z obiektami z Listy UNESCO w poszczególnych krajach V4, jak i wymiana doświadczeń z zakresu zarządzania tymi miejscami.

Kadrę dydaktyczną stanowią specjaliści z krajów V4, rekomendowani przez Komitet Sterujący, w skład którego wchodzą eksperci wskazani przez Ministerstwa Kultury Krajów Grupy Wyszehradzkiej. Językiem wykładowym jest język angielski.

Kontakt: m.wisniewski@mck.krakow.pl
***
Od początku swego istnienia Międzynarodowe Centrum Kultury aktywnie działa na rzecz współpracy wyszegradzkiej. We wrześniu 2006 roku, podczas spotkania w Krakowie, Ministrowie Kultury Państw Grupy Wyszegradzkiej podjęli decyzję o powołaniu stałej grupy ekspertów ds. dziedzictwa kulturowego; w ślad za tą decyzją MCK zostało koordynatorem współpracy Państw Grupy Wyszehradzkiej na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i realizatorem programów edukacyjnych poświęconych ochronie i zarządzaniu miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w krajach V4.


NEWSLETTER

Podaj adres e-mail aby otrzymywać newslettera!


REKLAMA

REKLAMA GOOGLE

KURS NA KURS

ul. Felicjanek 19/3
31-103 Krakówstrona główna | kursy | artykuły | wydarzenia | czytelnia | partnerzy | zespół | kontakt
© 2010 KURS NA KURS | Design by MANTO