REKOMENDACJE /

Almagesto 4.5 - platforma e-learningowa

Alhambra Polska sp. z o.o. jest jedynym licencjonowanym dystrybutorem platformy Almagesto 4.5 w Polsce i Europie Środkowej i Wschodniej. Almagesto 4.5 jest platformą e-learningową w całości wykonaną, przetestowaną i używaną od 13 lat. Platforma Almagesto używana jest na podstawie licencji w kilkunastu szkołach wyższych i placówkach edukacyjnych w Europie i Ameryce Łacińskiej. Firma Alhambra Systems S.A. prowadzi - w oparciu o tę platformę, certyfikowane kursy w różnych zakresach fachowej wiedzy IT i przeszkoliła od 1996 r. 28 tys. osób.

REKLAMA GOOGLEPlatforma e-learningowa Almagesto 4.5 pozwala na łatwe przystosowanie do różnorodnych potrzeb edukacyjnych i daje możliwość wykorzystania w szkoleniach wielu narzędzi multimedialnych i systemów sprawdzających wiedzę, co sprawia, że proces nauczania staje się efektywny i mniej kosztowny.

Almagesto posiada szeroką gamę środków do ulepszenia komunikacji w wirtualnej klasie, sprawdzania postępów edukacji oraz motywowania ucznia poprzez złożony system narzędzi. Platforma umożliwia także łatwe interakcje z aplikacjami zewnętrznymi oraz daje możliwość łączenia Almagesto 4.5 z innymi platformami e-learningu stosowanymi przez placówkę edukacyjną.

Atutem Almagesto 4.5 jest szeroko rozbudowany moduł komunikacji (wykorzystujący forum, chat, system poczty wewnętrznej ), zapewniający możliwość porozumiewania się między uczestnikami kursów, nauczycielami , administratorem platformy i firma Klienta oraz dający możliwość szybkiej kontroli postępów nauczania użytkowników. Platforma pozwala także na powiązanie nauczania w świecie wirtualnym z egzaminami przeprowadzanymi w rzeczywistości w sposób tradycyjny.

Sposoby udostępnienia Almagesto 4.5 Klientom są przystosowane do zróżnicowanych potrzeb. Jak podkreśla dystrybutor Naszym podstawowym celem jest zapewnienie Klientowi możliwości skoncentrowanie się na merytorycznej działalności edukacyjnej, podczas gdy obsługa techniczną i administracyjną systemu i szkolenie personelu nauczycielskiego lub zarządzającego szkołą pozostawałaby zadaniem naszej firmy.

Alhambra Polska proponuje następujące rozwiązania:

a. wydzierżawienie ze stałą opłatą roczną, szkoły w Almagesto SaaS (szkoły wirtualnej – Kampusu Wirtualnego Alhambra Eidos) z ograniczeniem do 500 studentów, aktualizacje i serwis techniczny w cenie, umożliwiającej koordynatorowi ze strony Klienta pełne zarządzanie szkołą, w tym m.in.:
  • zatrudnianie nauczycieli, administratorów i audytorów,
  • zakładanie nowych kursów bez limitu ich liczby,
  • zapisy studentów,
  • dostęp ze strony www lub z domeny Klienta ( student nie kontaktuje się z centrum Alhambra Eidos);
b. prowadzenie szkoły w Almagesto SaaS (szkoły wirtualnej – Kampusu Wirtualnego Alhambra Eidos) w postaci wspólnego przedsięwzięcia, bez ograniczeń co do liczby studentów, przy zapewnieniu obsługi technicznej i administracyjnej przez Alhambrę Polska sp. z o.o., płatności dla Alhambry Polska sp. z o.o. w formie ustalonego w porozumieniu z Klientem procentu od opłat za studia w systemie e-learningu, generowane w ratach miesięcznych lub semestralnych.

Dystrybutor zaznacza, że nie wykluczamy również innych rozwiązań organizacyjnych opartych na komercyjnych zasadach partnerskich (wspólne prowadzenie szkoły / kursów/szkoleń) lub czysto handlowej współpracy z Klientem w oparciu o inne, niż wskazane wyżej zasady.


Alhambra Polska
al. Solidarności 53 lok.26
03 - 402 Warszawa

tel. 669 410 911

www.alhambra-polska.pl
NEWSLETTER

Podaj adres e-mail aby otrzymywać newslettera!


REKLAMA

REKLAMA GOOGLE

KURS NA KURS

ul. Felicjanek 19/3
31-103 Krakówstrona główna | kursy | artykuły | wydarzenia | czytelnia | partnerzy | zespół | kontakt
© 2010 KURS NA KURS | Design by MANTO